SVAZEK OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY Bystřice pod Hostýnem – Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019 -2022

 (Rubrika Úřední deska) 10. 10. 2017 v 21.12

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019 -2022

 (Rubrika Akce, Aktuality) 2. 10. 2017 v 18.51

Sdělení představenstva družstva vlastníkům půdy, kterou mají v pachtu (pronájmu) v ZD Záhoří Soběchleby

 (Rubrika Aktuality, Obecní tabule) 1. 10. 2017 v 10.47

více…

Pozvánka na veřejné zasedání ZO konané dne 2.října 2017

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska) 27. 9. 2017 v 18.52

Pozvánka

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska) 26. 9. 2017 v 21.21

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 14. 1. 2014                                                        Ing. Miloslav Vaněk v.r. generální ředitel

 

Parcelní čísla ÚPZS 2017

 (Rubrika Akce, Aktuality) 19. 9. 2017 v 21.16

 (Rubrika Akce, Aktuality, Obecní tabule) 18. 9. 2017 v 17.47

Šmoulování v Dolních Nětčicích

Dne 30. června proběhla tradiční předprázdninová akce „Malování na asfalt“. Akce se zúčastnili dětští malíři všech věkových kategorií. Malířským tématem se stali populární Šmoulové. Malířské „plátno“ se po chvilce pokrylo nespočtem modrých postaviček. Paní Pavlíková a Chrastinová ušily dětem šmoulí čepičky.  Šmoulové Kuchař, Farmář, Nešika, Malíř, Silák a Koumák připravili pro děti soutěže, za získané knoflíky děti směňovaly ve šmoulím obchůdku. Děti nejen malovaly, ale i jejich tvářičky jim byly pomalovány. Nakonec děti navštívil i sám Gargamel.

V druhé polovině večera, který byl určen spíše dospělejším návštěvníkům, se uskutečnil čtvrtý ročník soutěže v řezání dřeva pilou břichatkou.  Soutěže se zúčastnilo celkem 22 dvojic ve čtyřech kategoriích muži, ženy, smíšené dvojice a dorost. Nejpočetnější zastoupenou kategorií byla kategorie smíšených dvojic, ve které bylo deset soutěžních párů, v této kategorii byl dosažen i druhý celkový nejlepší čas 0:37:53. Úplně nejlepšího času bylo dosaženo v kategorii muži 0:36:42.

Celé odpoledne a večer se o naši pohodu starali zahrádkáři a večer ukončil pořádný déšť, který nás doslova rozehnal.

Opět jsme se sešli na konci prázdnin 1. září. Po slunečném létu opět pršelo. Náhradní program byl uskutečněn v místní hospůdce. Na děti a jejich doprovod čekalo spoustu stolních převážně deskových her. Následovalo „šmoulí“ promítání. Dospělí netrpělivě čekali na vyhlášení vítězů v řezání dřeva a předání putovní dřevěné pily absolutním vítězům Petru a Antonínu Wolfovým. O dobrou pohodu se postarali Kristýnka a Pepa Složilovi. Foto z akce zde a zde . Kompletní výsledky viz. níže

Výsledková listina

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Ministerstvo zemědělství – Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska, Vyhlášky) 14. 9. 2017 v 20.03

Veřejná vyhláška

Usnesení ZO č. 07/17 ze dne 4.9.2017

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska, Usnesení) 11. 9. 2017 v 19.09

07-2017

Volby do Parlamentu ČR 2017 – jmenování zapisovatele volební okrskové komise

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska) 9. 9. 2017 v 21.26

Příloha