Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 26. 7. 2015 v 17.03

Vyhlaska_OOP_CZ07

Navrh_OOP_CZ07

 (Rubrika Obecní tabule) 14. 7. 2015 v 18.38

 (Rubrika Akce, Obecní tabule) 5. 7. 2015 v 16.54

Nařízení obce Dolní Nětčice č. 1/2015 – Tržní řád o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Dolní Nětčice

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 5. 7. 2015 v 16.10

Tržní řád č. 1/2015

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

 (Rubrika Oznámení, Úřední deska) 5. 7. 2015 v 15.40

Veřejná vyhláška

Usnesení ZO č. 06/15 ze dne 10.6.2015

 (Rubrika Úřední deska, Usnesení) 15. 6. 2015 v 22.07

06-2015

Závěrečný účet obce Dolní Nětčice za rok 2014 a Účetní závěrka obce Dolní Nětčice za rok 2014

 (Rubrika Úřední deska) 15. 6. 2015 v 22.04

Závěrečný_účet_obce_za_rok_2014

Rozpočet_obce_2014

Zprava_o_výsledku_hospodařeni_obce_2014

Přijatá_opatření

Výkaz_zisku_a_ztráty_2014

Výkaz_Fin_201412

Rozvaha_2014

Výpisy_z_účtu

Závěrečné_zápisy

Uzavírací_zápisy

Inventarizační_zápis_2014

Finanční_zápis_2014

Příloha_2014

Účetní_závěrka

Oznámení záměru prodeje obecního pozemku

 (Rubrika Oznámení, Úřední deska) 3. 6. 2015 v 10.35

Záměr

Usnesení ZO č. 05/15 ze dne 25.5.2015

 (Rubrika Úřední deska, Usnesení) 1. 6. 2015 v 18.03

05-2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji .

 (Rubrika Úřední deska) 1. 6. 2015 v 09.38

Nařízení