Závěrečný účet DSO Mikroregion Záhoří – Helfštýn za rok 2014

 (Rubrika Úřední deska) 17. 3. 2015 v 18.37

FIN 2-12

Příloha

Rozvaha

ZaZ

Zpráva

ZÚ 15

Pozvánka na veřejné projednání – „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“

 (Rubrika Úřední deska) 10. 3. 2015 v 20.04

Pozvánka_na_VP_Prosenice_Nošovice

Rozpočet obce Dolní Nětčice na rok 2015

 (Rubrika Úřední deska) 10. 3. 2015 v 16.49

Rozpočet

 (Rubrika Akce, Obecní tabule) 25. 2. 2015 v 19.43

Návrh rozpočtu obce na rok 2015

 (Rubrika Úřední deska) 16. 2. 2015 v 19.38

Rozpočet

RallySprintSérie Mistrovství ČR v rally 2015 – Omezení obecného užívání uzavírkami a objížd’kami souvislosti s uskutečněním Valašské rally 2015 v sobotu, dne 11.04.2015 v souvislosti s rychlostní zkouškou č.1-3 (Rakov _ Paršovice /křižovatka/ – Týn nad Bečvou /křižovatka/ – Lhota _ Kladníky /křižovatka/ – Hlinsko – Lipník nad Bečvou-Podhůra)

 (Rubrika Akce, Obecní tabule) 15. 2. 2015 v 23.27

Popis_uzávěry

Objízdné_trasy

Trasa_rychlostní_zkoušky

Časový_harmonogram

Posudek o vlivech záměru „Zdvojení stávajícího vedení v403, Prosenice – Nošovice“ na životní prostředí

 (Rubrika Úřední deska) 10. 2. 2015 v 21.25

Posudek_MZP431

 

Do posudku lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
MZP43I.

Usnesení č. 02/15 veřejného ustavujícího zasedání ZO v Dolních Nětčicích ze dne 2.2.2015

 (Rubrika Úřední deska, Usnesení) 5. 2. 2015 v 17.10

02-2015

Opatření obecné povahy: Uzemní plán Dolní Nětčice

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 2. 2. 2015 v 18.14

Veřejná vyhláška

POZVÁNKA na valnou hromadu Mikroregionu Záhoří- Helfštýn, která se bude konat ve čtvrtek 15.01.2015 od 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolních Nětčicích

 (Rubrika Obecní tabule) 12. 1. 2015 v 20.04

Pozvánka