Archiv rubriky ‘Oznámení’

Oznámení záměru prodeje obecního pozemku

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 8. 10. 2012 v 20.29

Záměr

Oznámení záměru prodeje obecního pozemku

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 5. 9. 2012 v 11.18

Záměr

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ – Kopaná studna na pozemku parcely č. 387/1

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 3. 7. 2012 v 17.34

Veřejná vyhláška

Oznámení záměru prodeje obecního pozemku

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 5. 6. 2012 v 09.13

Záměr

Kolaudační souhlas s užíváním stavby – ČOV na pozemku parc.č.260,261 v k.ú. Dolní Nětčice

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 15. 5. 2012 v 21.45

Kolaudační souhlas

Rozhodnutí o umístění stavby – Přístřešek pro SZL sportovně létající zařízení na pozemku parcely č. 520/49-orná půda v katastrálním území Dolní Nětčice.

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 15. 5. 2012 v 21.41

Rozhodnutí

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ – Zalesnění zemědělské půdy na pozemku parcely č. 397/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Dolní Nětčice.

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 25. 3. 2012 v 19.31

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení územního řízení – Přípojka vody

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 3. 2. 2012 v 17.15

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 14. 3. 2011 v 19.16

Oznámení

Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi pozemku č.909 a č.910 v k.ú. Horní Nětčice

 (Rubrika Aktuality, Oznámení) 28. 2. 2011 v 21.44

Oznámení