Archiv rubriky ‘Vyhlášky’

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č.1/2017, o nočním klidu

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 31. 1. 2017 v 19.11

Vyhláška č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 6. 12. 2016 v 17.22

Vyhláška

Návrh Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 21. 3. 2016 v 20.09

Veřejná vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 14. 12. 2015 v 00.11

Vyhláška č. 2/2015

Veřejná vyhláška – Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 26. 7. 2015 v 17.03

Vyhlaska_OOP_CZ07

Navrh_OOP_CZ07

Nařízení obce Dolní Nětčice č. 1/2015 – Tržní řád o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Dolní Nětčice

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 5. 7. 2015 v 16.10

Tržní řád č. 1/2015

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 4. 5. 2015 v 21.07

Veřejná vyhláška

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 5. 4. 2015 v 16.52

Veřejná vyhláška

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 1/2015

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 9. 2. 2015 v 13.01

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní Nětčice

Vyhláška_č.1/2015

Opatření obecné povahy: Uzemní plán Dolní Nětčice

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 2. 2. 2015 v 18.14

Veřejná vyhláška