NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

23. 1. 2017 (Pondělí) v 8:46

Č. j. SVS/2017/010824-M

Mapa s vyznačeným pásmem