Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka

17. 1. 2017 (Úterý) v 7:34

Č. j. SVS/2017/004572-G

Mapa s vyznačeným pásmem