Obec Dolní Nětčice

Adresa

Dolní Nětčice 49
753 54 Soběchleby

Telefon: 581627212

IČO:00636207

Číslo účtu : KB 27-163 154 0227 / 0100

Email: obec@dolninetcice.cz

ID schránky : 98far6z

Úřední hodiny

Pondělí od 17.00 do 18.00 hodin.
Veřejné schůze zastupitelstva obce se konají vždy první pondělí v měsíci.

Starosta
František Lacina

Místostarosta
Ing. Jakub Juráň

Členové zastupitelstva
Miroslav Dohnálek, Kamil Václavík, Jana Navrátilová, Pavel Matula, Radim Pírek.

Účetní
Anna Lacinová

Email: ucetni@dolninetcice.cz

Kronikář
Linda Sehnalová

Výbory

Finanční: předseda Kamil Václavík, členové Radim Pírek, PavelMatula

Kontrolní: předseda Miroslav Dohnálek, členové Pavel Matula, Antonín Wolf

Kulturní: předseda Jana Navrátilová, členové Naďa Tomková, Marcela Kurfürstová 

Životního prostředí: předseda Radim Pírek, členové Kamil Václavík, Bedřich Navrátil

Farní úřad, škola

Dolní Nětčice spadají spolu s Horními Nětčicemi, Radotínem, Oprostovicemi a Bezuchovem do Soběchlebské farnosti.
Také děti dojíždí do školy do Soběchleb.

Knihovna

Obecní knihovna má k dispozici jednu místnost v budově obecního úřadu. Otevírací doba je každý pátek od listopadu do března od 16 do 18 hodin a od dubna do října od 17 do 19 hodin.

Další

V obci je venkovní taneční parket, fotbalové a volejbalové hřiště, dětský stanový tábor, myslivecká střelnice a koupaliště, které však není v provozu. Na katastrálním území Dolních Nětčic se také nachází agroletiště a udržovaná modelářská letištní plocha.

V obci je nově instalované multifunkční hřiště a dokončuje se nová provozní budova se dvěma malometrážními byty.

Projekty realizované za spoluúčasti Olomouckého kraje z Program na podporu JSDH 2020 :

Poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2020

na projekt „Pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů SDH Dolní Nětčice.“ Přijatá dotace byla využita na částečnou úhradu nákladů na pořízení DA s PN.

 

 auto

prives

POV2020

 

Projekty realizované za spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2020 :

  • Poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč, slovy: šedesát tisíc korun českých za účelem podpory malých obcí na částečné krytí výdajů spojených se zachováním provozu prodejen s cílem podpořit zachování dostupnosti služeb a kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje. (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/01909/OSR/DSM)

 

Scitani2021_mensi