Rozpočet a rozpočtová opatření

ROZPOČET

Schválený rozpočet na rok 2017      vyvěšeno dne 6.12.2016,  schváleno dne 5.12.2016

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020      vyvěšeno dne 3.5. 2017

Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2020      vyvěšeno dne 23.3.2017

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Zastupitelstvo obce Dolní Nětčice usnesením č. 01/2011 ze dne 3. 1. 2011 zmocnilo starostu Obce Dolní Nětčice v souladu s ustanovením č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů provádění rozpočtových opatření v roce 2017 v plném rozsahu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Dolní Nětčice stejným usnesením dále starostovi obce uložilo předkládat provedená rozpočtová opatření Zastupitelstvu obce Dolní Nětčice  na vědomí.

Starosta obce Dolní Nětčice  v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Dolní Nětčice na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedla následující rozpočtová opatření :

Rozpočtové opatření č.11 2017/11     schváleno dne 5.10.2017, vyvěšeno dne 6.11.2017

Rozpočtové opatření č.10 2017/10    schváleno dne 10.9.2017, vyvěšeno dne 11.9.2017

Rozpočtové opatření č.9 2017/9       schváleno dne 4.9.2017, vyvěšeno dne 4.9.2017

Rozpočtové opatření č.8 2017/8       schváleno dne 1.8.2017, vyvěšeno dne 2.8.2017

Rozpočtové opatření č.7 2017/7       schváleno dne 10.7.2017, vyvěšeno dne 11.7.2017

Rozpočtové opatření č.6 2017/6       schváleno dne 1.6.2017, vyvěšeno dne 2.6.2017

Rozpočtové opatření č.5 2017/5       schváleno dne 1.5.2017, vyvěšeno dne 2.5.2017

Rozpočtové opatření č.4 2017/4       schváleno dne 4.4.2017, vyvěšeno dne 5.4.2017

Rozpočtové opatření č.3 2017/3       schváleno dne 4.3.2017, vyvěšeno dne 5.3.2017

Rozpočtové opatření č.2 2017/2       schváleno dne 1.2.2017,  vyvěšeno dne 2.2.2017

Rozpočtové opatření č.1 2017/1        schváleno dne 14.1.2017, vyvěšeno dne 15.1.2017