NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Ukončení mimořádných veterinárních opatření

 (Rubrika Úřední deska) 22. 1. 2017 v 20.49

Č. j. SVS/2017/008626-M

Nařízení Státní veterinární správy – ptačí chřipka

 (Rubrika Úřední deska) 17. 1. 2017 v 19.34

Č. j. SVS/2017/004572-G

Mapa s vyznačeným pásmem

Pozvánka na veřejné zasedání ZO konané dne 30.ledna 2017

 (Rubrika Aktuality) 16. 1. 2017 v 00.54

Pozvánka

Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017

 (Rubrika Úřední deska) 15. 1. 2017 v 22.39

více…

VÝKUP SUROVÝCH KŮŽÍ

 (Rubrika Aktuality) 29. 12. 2016 v 23.30

více…

Usnesení ZO č. 10/16 ze dne 05.12.2016

 (Rubrika Úřední deska, Usnesení) 13. 12. 2016 v 20.28

10-2016

Rozpočet obce Dolní Nětčice na rok 2017

 (Rubrika Úřední deska) 6. 12. 2016 v 20.12

Rozpočet obce

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 (Rubrika Úřední deska, Vyhlášky) 6. 12. 2016 v 17.22

Vyhláška č. 1/2016

 (Rubrika Aktuality) 25. 11. 2016 v 15.32

logo

V období srpen-říjen 2016 se realizovala akce „Rekonstrukce objektu pohostinství v obci Dolní Nětčice“.

Celkové náklady  činily 851.531,-Kč, z toho  finanční dotací 300.000,-Kč  přispěl Olomoucký kraj ze svého rozpočtu, a to z dotačního titulu „Program obnovy venkova  Olomouckého kraje v roce 2016“

Děkujeme tímto Olomouckému kraji za poskytnutou finanční dotaci.

 

Pozvánka na veřejné zasedání ZO konané dne 5.prosince 2016

 (Rubrika Úřední deska) 24. 11. 2016 v 21.22

Pozvánka