POZVÁNKA na valnou hromadu Mikroregionu Záhoří- Helfštýn, která se koná ve čtvrtek 16.11.2017 od 18,00 hodin v kulturním domě v Žákovicích

 (Rubrika Aktuality) 5. 11. 2017 v 16.50

Program

 (Rubrika Aktuality) 4. 11. 2017 v 06.45

Kontrola komínu podle zákona

Ve dnech 6-7.listopadu bude firma Michal Šalář – kominictví/kamnářství ( Horní Újezd) kontrolovat komíny v obci Dolní Nětčice. Cena za jeden průduch a topidlo je 350,- Kč. Pro objednání je možné se nahlásit na telefonu 733573507.

Návrh rozpočtu obce Dolní Nětčice na rok 2018

 (Rubrika Úřední deska) 30. 10. 2017 v 20.43

Rozpočet obce Dolní Nětčice Návrh

MIKROREGION ZÁHOŘÍ – HELFŠTÝN

 (Rubrika Úřední deska) 30. 10. 2017 v 13.52

Návrh rozpočtu pro rok 2018

Příloha rozpočtu

Plán inventarizace _ Návrh

SVAZEK OBCÍ PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY Bystřice pod Hostýnem – Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019 -2022

 (Rubrika Úřední deska) 10. 10. 2017 v 21.12

Návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2019 -2022

Usnesení ZO č. 08/17 ze dne 2.10.2017

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska, Usnesení) 9. 10. 2017 v 21.36

08-2017

 (Rubrika Akce, Aktuality) 2. 10. 2017 v 18.51

Sdělení představenstva družstva vlastníkům půdy, kterou mají v pachtu (pronájmu) v ZD Záhoří Soběchleby

 (Rubrika Aktuality, Obecní tabule) 1. 10. 2017 v 10.47

více…

Pozvánka na veřejné zasedání ZO konané dne 2.října 2017

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska) 27. 9. 2017 v 18.52

Pozvánka

 (Rubrika Aktuality, Úřední deska) 26. 9. 2017 v 21.21

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 14. 1. 2014                                                        Ing. Miloslav Vaněk v.r. generální ředitel

 

Parcelní čísla ÚPZS 2017