SENIOŘI, CHRAŇTE SE PŘED ZLOČINEM

26. 8. 2019 (Pondělí) v 5:34

 

V poslední době se opět ve větší míře objevily případy, při kterých jsou senioři telefonicky kontaktováni neznámou osobou vydávající se za jejich příbuzného, nejčastěji vnuka, která po nich požaduje zapůjčení finanční hotovosti a v případě, že senior nepozná, že se nejedná o jejich rodinného příslušníka, nechá se zmást a žádosti mnohdy vyhoví. Údajný vnuk si ovšem pro peníze nepřijde sám, ale pošle svého „kamaráda“, kterému senioři peníze dají. V ten okamžik mnohdy přichází o své celoživotní úspory, které svěří do rukou cizí osobě.

 

S přáním hezkého dne

por. Mgr. Miluše Zajícová 
komisař

+420 974 778 207
+420 728 425 523
miluse.zajicova@pcr.cz

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství

územní odbor Přerov
oddělení tisku a prevence


U Výstaviště 18 
751 52 Přerov