Úřední deska

Zobrazit / skrýt filtryNázev Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
Zavěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem 2019 Závěrečný účet Dokument Svazek obcí pro hospodaření s odpady 01.06.2020 31.12.2020 4
ZPRÁVA O ČINNOSTI CSS Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 21.05.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.4 2020/4 Rozpočtové opatření/2020 Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 31.12.2020 1
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V 403/803 - zdvojení vedení" Oznámení Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 31.12.2020 1
Závěrečný účet obce Dolní Nětčice 2019 Závěrečný účet Oznámení Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 11.06.2021 9
Účetní závěrka obce Dolní Nětčice 2019 Závěrečný účet Oznámení Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 11.06.2021 1
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 04.05.2020 31.08.2020 1
DOPORUČENÍ PRO OBCE K REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.04.2020 31.07.2020 1
Rozpočtové opatření č.3 2020/3 Rozpočtové opatření/2020 Oznámení Obec Dolní Nětčice 10.04.2020 31.12.2020 1
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 10.04.2020 31.07.2020 1
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 10.04.2020 31.07.2020 1
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 10.04.2020 31.07.2020 1
KRIZOVÝ ŠTÁB OLOMOUCKÉHO KRAJE - USNESENÍ č. KŠ/11/2020 03.04.2020 31.07.2020 2
Krizový Štáb Olomouckého Kraje - Dopis 03.04.2020 31.07.2020 1
Prodlužuje se platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 02.04.2020 31.07.2020 1
USNESENÍ č. KŠ/09/2020 z jednání Krizového štábu Olomouckého kraje ze dne 28. 3. 2020 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 30.03.2020 31.07.2020 1
OOP pro zabezpečení chodu úřadu Oznámení Obec Dolní Nětčice 29.03.2020 31.07.2020 0
USNESENÍ Ústředního krizového štábu ze dne 26. března 2020 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 27.03.2020 31.07.2020 4
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE - Nařízení mimořádného opatření při epidemii Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
INFORMACE PRO OBCE K ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ ÚŘADŮ A OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
INFORMACE PRO OBCE K DOPADŮM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) V PŘÍPADĚ JEJICH UZAVŘENÍ Z DŮVODU KARANTÉNY Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 1
KRIZOVÝ ŠTÁB OLMOUCKÉHO KRAJE - usnesní ze 23.3.2020 Oznámení Obec Dolní Nětčice 24.03.2020 31.07.2020 3
USNESENÍ č. KŠ/06/2020 z jednání Krizového štábu Olomouckého kraje Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 23.03.2020 31.07.2020 1
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 23.03.2020 31.07.2020 1
Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů Oznámení Obec Dolní Nětčice 23.03.2020 31.07.2020 1
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Všem osobám se zakazuje !!! Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 20.03.2020 31.12.2020 1
Krajská hygienická stanice Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 21.03.2020 31.12.2020 1
Přehled opatření vlády a správních úřadů Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 20.03.2020 31.12.2020 1
ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje - nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 18.03.2020 31.12.2020 1
ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 18.03.2020 31.12.2020 1
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 16.03.2020 31.12.2020 2
Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.03.2020 31.12.2020 3
Bohoslužby ve stavu nouze - Farní úřad Soběchleby Oznámení 15.03.2020 31.12.2020 0
Informace Ministerstva zemědělství Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.03.2020 31.12.2020 1
Informace Ministerstva spravedlnosti Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.03.2020 31.12.2020 1
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 13.03.2020 31.12.2020 3
Informace Ministerstva vnitra Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 12.03.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.2 2020/2 Rozpočtové opatření/2020 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 09.03.2020 31.12.2020 1
NÁVRH Závěrečný účet obce Dolní Nětčice Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 02.03.2020 31.12.2020 9
NÁVRH Účetní závěrka obce Dolní Nětčice Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 02.03.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.1 2020/1 Rozpočtové opatření/2020 Dokument/Oznámení 10.01.2020 31.12.2020 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 o činnosti obce Dolní Nětčice správa v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dokument Obec Dolní Nětčice 03.01.2020 03.01.2021 1
Schválený rozpočet obce Dolní Nětčice na rok 2020 Rozpočet Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 31.12.2019 31.12.2020 1
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů Obecní vyhlášky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 18.11.2019 31.12.2025 1
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecní vyhlášky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 05.11.2019 31.12.2025 1
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního transferu č. 1/2019 Obec Dolní Nětčice 07.10.2019 07.10.2022 1
Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu č. 1/2019 Obec Dolní Nětčice Dokument Obec Dolní Nětčice 20.07.2019 20.07.2022 1
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Nětčice na roky 2019 - 2022 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 03.12.2018 31.12.2022 1
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 Rozpočet Dokument Obec Dolní Nětčice 03.05.2017 31.12.2020 1