Úřední deska

Zobrazit / skrýt filtryNázev Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejněno do Soubory
NÁVRH Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Nětčice na roky 2020 - 2023 16.11.2020 31.12.2020 1
NÁVRH Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 obce DOLNÍ NĚTČICE, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecní vyhlášky Oznámení Obec Dolní Nětčice 09.11.2020 31.12.2020 1
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 09/20 Usnesení/2020 Dokument Obec Dolní Nětčice 09.11.2020 30.11.2020 0
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 Rozpočet 06.11.2020 07.12.2020 1
Usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 - Ministerstvo vnitra Dokument 26.10.2020 31.12.2020 1
Záhoří povodně - odstavení prameniště, náhradní zásobování vodou - zásobování Oznámení Obec Dolní Nětčice 16.10.2020 31.12.2020 0
Záhoří povodně - odstavení prameniště, náhradní zásobování vodou Oznámení Obec Dolní Nětčice 16.10.2020 31.12.2020 0
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce 08/20 Usnesení/2020 Dokument Obec Dolní Nětčice 12.10.2020 31.12.2020 1
Úprava úředních hodin pracoviště Ministerstva vnitra k vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách Dokument 12.10.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.9 2020/10 Dokument Obec Dolní Nětčice 10.11.2020 31.12.2020 1
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Dokument Obec Dolní Nětčice 21.09.2020 31.03.2021 1
Rozpočtové opatření č.8 2020/9 Rozpočtové opatření/2020 Dokument Obec Dolní Nětčice 10.09.2020 31.12.2020 1
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 1/2020, o místním poplatku ze psů Obecní vyhlášky Dokument Obec Dolní Nětčice 07.09.2020 31.12.2020 1
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST - Návrhy změn jízdních řádů k 13. 12. 2020 Oznámení Obec Dolní Nětčice 02.09.2020 13.12.2020 0
Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Dokument/Oznámení Ministarstvo zemědělství 17.08.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.7 2020/7 Rozpočtové opatření/2020 Dokument Obec Dolní Nětčice 12.08.2020 31.12.2020 1
Rekonstrukce mostu v obci Opatovice na silnici III/4381 Oznámení Obec Dolní Nětčice 07.08.2020 31.12.2020 0
R o z h o d n u t í o umí s t ě n í s t a v by nazvané "V403/803 - zdvojení vedení" Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 13.07.2020 31.12.2020 3
Rozpočtové opatření č.6 2020/6 Rozpočtové opatření/2020 Dokument Obec Dolní Nětčice 10.07.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.5 2020/5 Rozpočtové opatření/2020 11.06.2020 31.12.2020 1
ZPRÁVA O ČINNOSTI CSS Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 21.05.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.4 2020/4 Rozpočtové opatření/2020 Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 31.12.2020 1
Závěrečný účet obce Dolní Nětčice 2019 Závěrečný účet Oznámení Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 11.06.2021 9
Účetní závěrka obce Dolní Nětčice 2019 Závěrečný účet Oznámení Obec Dolní Nětčice 11.05.2020 11.06.2021 1
Rozpočtové opatření č.3 2020/3 Rozpočtové opatření/2020 Oznámení Obec Dolní Nětčice 10.04.2020 31.12.2020 1
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Všem osobám se zakazuje !!! Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 20.03.2020 31.12.2020 1
Krajská hygienická stanice Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 21.03.2020 31.12.2020 1
Přehled opatření vlády a správních úřadů Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 20.03.2020 31.12.2020 1
ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje - nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 18.03.2020 31.12.2020 1
ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 3/2020 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 18.03.2020 31.12.2020 1
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 16.03.2020 31.12.2020 2
Opatření obecné povahy - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.03.2020 31.12.2020 3
Bohoslužby ve stavu nouze - Farní úřad Soběchleby Oznámení 15.03.2020 31.12.2020 0
Informace Ministerstva zemědělství Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.03.2020 31.12.2020 1
Informace Ministerstva spravedlnosti Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 15.03.2020 31.12.2020 1
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 13.03.2020 31.12.2020 3
Informace Ministerstva vnitra Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 12.03.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.2 2020/2 Rozpočtové opatření/2020 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 09.03.2020 31.12.2020 1
NÁVRH Závěrečný účet obce Dolní Nětčice Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 02.03.2020 31.12.2020 9
NÁVRH Účetní závěrka obce Dolní Nětčice Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 02.03.2020 31.12.2020 1
Rozpočtové opatření č.1 2020/1 Rozpočtové opatření/2020 Dokument/Oznámení 10.01.2020 31.12.2020 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 o činnosti obce Dolní Nětčice správa v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Dokument Obec Dolní Nětčice 03.01.2020 03.01.2021 1
Schválený rozpočet obce Dolní Nětčice na rok 2020 Rozpočet Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 31.12.2019 31.12.2020 1
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů Obecní vyhlášky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 18.11.2019 31.12.2025 1
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Nětčice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecní vyhlášky Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 05.11.2019 31.12.2025 1
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního transferu č. 1/2019 Obec Dolní Nětčice 07.10.2019 07.10.2022 1
Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu č. 1/2019 Obec Dolní Nětčice Dokument Obec Dolní Nětčice 20.07.2019 20.07.2022 1
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Nětčice na roky 2019 - 2022 Dokument/Oznámení Obec Dolní Nětčice 03.12.2018 31.12.2022 1
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 Rozpočet Dokument Obec Dolní Nětčice 03.05.2017 31.12.2020 1