Rozpočet a rozpočtová opatření

ROZPOČET

Schválený rozpočet obce Dolní Nětčice na rok 2021 vyvěšeno dne 7.12.2020

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 – 2023 vyvěšeno dne 7.12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Nětčice na roky 2019 – 2022 vyvěšeno dne 3.12. 2018, schváleno dne 3.12.2018

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE

Závěrečný účet obce za rok 2016 vyvěšeno dne 2.6.2017, schváleno dne 1.6.2017

Závěrečný účet obce za rok 2018 vyvěšeno dne 4.6.2019, schváleno dne 3.6.2019

NÁVRH Účetní závěrka obce Dolní Nětčice 2019 vyvěšeno dne 2.3.2020, schváleno dne 2.3.2020

NÁVRH Závěrečný účet obce Dolní Nětčice 2019 vyvěšeno dne 2.3.2020, schváleno dne 2.3.2020

Účetní závěrka obce Dolní Nětčice 2019 vyvěšeno dne 11.5.2020, schváleno dne 4.5.2020

Závěrečný účet obce Dolní Nětčice 2019 vyvěšeno dne 11.5.2020, schváleno dne 4.5.2020

NÁVRH Závěrečný účet obce Dolní Nětčice 2020 vyvěšeno dne 29.3.2021, schváleno dne 15.4.2021

Závěrečný účet obce Dolní Nětčice 2020 vyvěšeno dne 10.5.2021, schváleno dne 3.5.2021

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Zastupitelstvo obce Dolní Nětčice usnesením č. 01/2011 ze dne 3. 1. 2011 zmocnilo starostu Obce Dolní Nětčice v souladu s ustanovením č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů provádění rozpočtových opatření v roce 2017 v plném rozsahu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Dolní Nětčice stejným usnesením dále starostovi obce uložilo předkládat provedená rozpočtová opatření Zastupitelstvu obce Dolní Nětčice  na vědomí.

Starosta obce Dolní Nětčice  v souladu se zmocněním Zastupitelstva obce Dolní Nětčice na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedla následující rozpočtová opatření :

 

Rozpočtové opatření č.1 2020/1

Rozpočtové opatření č.2 2020/2

Rozpočtové opatření č.3 2020/3

Rozpočtové opatření č.4 2020/4

Rozpočtové opatření č.5 2020/5

Rozpočtové opatření č.6 2020/6

Rozpočtové opatření č.7 2020/7

Rozpočtové opatření č.8 2020/9

Rozpočtové opatření č.9 2020/10

Rozpočtové opatření č.10 2020/11

Rozpočtové opatření č.11 2020/12

Rozpočtové opatření č.1 2021/1

Rozpočtové opatření č.2 2021/3

Rozpočtové opatření č.3 2021/4

Rozpočtové opatření č.4 2021/5

Rozpočtové opatření č.5 2020/6