Bohoslužby ve stavu nouze – Farní úřad Soběchleby

15. 3. 2020 (Neděle) v 7:42

Značka: | Zveřejněno od: 15.03.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2020 | Typ: Oznámení | Původce:

Obsah vyvěšení

<strong>Drazí věřící,</strong> v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, <strong>se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.</strong> Toto opatření je zcela <strong>mimořádné,</strong> a vyžaduje si tedy <strong>mimořádná řešení.</strong> Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání <strong>dispenzováni</strong> od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat <a href="https://www.ado.cz/2020/03/09/prime-prenosy-bohosluzeb-od-9-do-15-brezna-2020/">ve sdělovacích prostředcích</a> a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny. <strong>Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích</strong>, kde budou opatření konkretizována. Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě. <strong>Připojme se</strong> k těm, kteří se už začali spojovat každý večer <strong>ve 20.00 v modlitbě</strong> za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. <strong>Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.</strong> Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem. Žehnáme vám i vašim blízkým! Jménem biskupů České biskupské konference <em>Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK                      </em>12. března 2020   <strong>Oznámení pro farnosti Soběchleby, Paršovice a Blazice</strong> <strong>na základě vládního vyhlášení nouzového stavu.</strong> <strong>1/ postní duchovní obnova v sobotu 14. března se nekoná.</strong> <strong>2/ na pohřby se vládní vyhlášení nevztahuje, pohřební obřady jsou dovoleny bez omezení.</strong> <strong>3/ bohoslužby ve všední den se konají podle ohlášení, více jak 30 nás nebývá.</strong> <strong><u>4/ bohoslužby 3. neděle postní budou slouženy takto:</u></strong> <strong><u>sobota 14. března</u></strong><strong> - <em>bohoslužby s nedělní platností</em></strong> <strong>                                 16:00 Soběchleby - <em>pro Horní a Dolní Nětčice a Soběchleby</em></strong> <strong>                                 17:30 Paršovice na faře - <em>pro Opatovice a Rakov.</em></strong> <strong><em> </em></strong> <strong><u>neděle 15. března:</u></strong><strong> 8:00 - Blazice - <em>jen do 30 účastníků</em></strong>                                    <strong>9:00 - Paršovice - <em>na faře - pro Paršovice</em></strong> <strong>                                 10:30 - Soběchleby - <em>pro Radotín, Bezuchov, Oprostovice</em></strong> <strong>Nemocní a starší věkem zůstaňte prosím doma a sledujte přenos mše sv. přes Tv Noe nebo rádio Proglas. </strong>Máte dispenz od nedělní účasti. Ostatní využijte nabízených bohoslužeb podle návrhu v sobotu, zbytek v neděli. U vchodu bude stát služba a pustí jen 30 účastníků. Rodina, která má úmysl mše sv. ať přijde včas. Věřím, že výjimečnou situaci chápete a zodpovědně přistoupíte k daným opatřením. Prožívejme tyto dny v důvěře v Boží pomoc a jeho milosrdenství. Prosím o pochopení této situace a o modlitbu. v nastalé situaci je třeba se modlit více než obvykle, zvláště za nemocné a ohrožené a za pokoj a mír ve světě. <strong>Každý večer ve 20:00 se proto ve farnostech spojíme v modlitbě růžence, korunky Božího milosrdenství a zasvěcení Panně Marii.</strong> Bůh nám všem žehnej a ochraňuj na přímluvu Panny Marie - Uzdravení nemocných a svatých ochránců proti epidemiím sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie. <strong>P. Josef Červenka, farář.</strong>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 15.03.2020

Zveřejněno do: 31.12.2020