Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Provozní budova obce a byty-II. etapa-hrubá stavba

19. 11. 2018 (Pondělí) v 8:38

Značka: | Zveřejněno od: 12.12.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2018 | Typ: | Původce:

Obsah vyvěšení

<a href="http://www.dolninetcice.cz/wp-content/uploads/2018/11/DodatekKeSmlouveC1ODilo_05112018.pdf">DodatekKeSmlouveC1ODilo_05112018</a>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 12.12.2018

Zveřejněno do: 31.12.2018