Pozvánka na 11/18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce v Dolních Nětčicích Konaného dne 03. prosince 2018

4. 12. 2018 (Úterý) v 1:36

Značka: Pozvánka k VZZO | Zveřejněno od: 26.11.2018 | Zveřejněno do: 10.12.2018 | Typ: Oznámení | Původce:

Obsah vyvěšení

<strong>BODY  K  PROJEDNÁNÍ  (program) :</strong> 1) Kontrola plnění zápisu a usnesení 2) Zvolení zapisovatele 3) Zvolení ověřovatelů zápisu 4) Projednání žádosti o odkoupení stavební parcely č.398/7 a pověření pro vyřízení celé věci. 5) Projednání odprodeje pozemku parcela č.1283/6 6) Projednání příprav pro akci „VODNÍ NÁDRŽ POD SKALKOU“  7) Projednání pořízení změny územního plánu pro stavební parcely 8) Projednání pronájmu obecního bytu 9) Poučení a vyškolení kontrolní komise 10) Zahájení inventur 11) Projednání  poplatků za svoz komunálního odpadu 12) Projednání výše nájemného na budovu pohostinství pro rok 2019 13) Projednání výše poplatků za stočné pro rok 2019 14) Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Dolní Nětčice na rok 2019 15) Projednat vyhlášku o místním poplatku ze psů pro rok 2019 16) Projednání návrhu pana Ing. Petra Wágnera o vybudování asfaltové komunikace   <a href="http://www.dolninetcice.cz/wp-content/uploads/2018/12/03122018_1118_pozvanka-1.pdf">03122018_1118_pozvanka</a>

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 26.11.2018

Zveřejněno do: 10.12.2018