V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Lipník nad Bečvou – Návrh změny č.1 územního plánu Dolní Nětčice

16. 2. 2021 (Úterý) v 4:04

Značka: | Zveřejněno od: 16.02.2021 | Zveřejněno do: 30.04.2021 | Typ: Oznámení | Původce: Obec Dolní Nětčice

Obsah vyvěšení

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor regionálního rozvoje   náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 č.j. MU/03394/2021/RR/ÚP/687 Vyřizuje: Monika Ličková datum: 12.2.2021 Tel.: 581 722 235 spisový znak: 326.1 / A/10 E-mail: lickova@mesto-lipnik.cz   V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A   Návrh změny č.1 územního plánu Dolní Nětčice Městský úřad Lipník nad Bečvou, jako úřad územního plánování, ve smyslu § 6 odst. 1 písmeno c) zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje, podle ustanovení § 50 odst. 3) stavebního zákona doručení Návrhu změny č.1 územního plánu Dolní Nětčice. Návrh změny č.1 územního plánu Dolní Nětčice je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Lipníku nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje, náměstí T. G. Masaryka 89 „radnice“ v době pondělí a středa od 9:00 – 11:00 a od 13:00 – 16:00 a to po dobu 30 dní ode dne doručení veřejné vyhlášky a na internetových stránkách města www.mesto-lipnik.cz pod odkazem městský úřad-územní plánování- aktuálně projednávané dokumentace, vzhledem k momentální mimořádné situaci žádáme občany, aby přednostně využívali nástroje elektronické komunikace.   V době do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit písemně své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.   Ing. Zuzana Dlesková. vedoucí Odboru regionálního rozvoje Na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Dolní Nětčice

Zveřejněno od: 16.02.2021

Zveřejněno do: 30.04.2021