Závěrečný účet obce za rok 2016 – Návrh

17. 5. 2017 (Středa) v 10:11

Závěreční účet – Návrh

Rozpočet obce

Zpráva o výsledku hospodaření obce

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz Fin 2-12M

Rozvaha

Výpisy z účtu

Závěrečné zápisy

Uzavírací zápisy

Finanční zápis

Inventarizační zápis

Příloha

Účetní závěrka – Návrh