Závěrečný účet obce za rok 2016 – Návrh

15. 5. 2017 (Pondělí) v 10:11

Závěrečný účet_Návrh

Rozpočet obce

Zpráva o výsledku hospodaření obce

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz Fin 2-12M

Rozvaha

Výpisy z účtu

Závěrečné zápisy

Uzavírací zápisy

Finanční zápis

Inventarizační zápis

Příloha

Účetní závěrka – Návrh