Závěrečný účet obce za rok 2016

2. 6. 2017 (Pátek) v 10:01

Závěrečný účet obce Dolní Nětčice byl schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 1.6.2017

Závěreční účet

Rozpočet obce

Zpráva o výsledku hospodaření obce

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz Fin 2-12M

Rozvaha

Výpisy z účtu

Závěrečné zápisy

Uzavírací zápisy

Finanční zápis

Inventarizační zápis

Příloha

Účetní závěrka