Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZ HODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 20/2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZ HODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 20/2022Vyvěšeno: 17. 10. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2022

Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.05.2022 podala
Obec Dolní Nětčice, IČO 00636207, Dolní Nětčice č.p. 49, 753 54 Dolní Nětčice, zastoupena na základě plné moci Ing. Tomáš Lacina, IČO 06758151, nar. 29.4.1985, Dlouhá č.p. 161, 678 01 Blansko
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení
vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
Dolní Nětčice - výstavba a rozšíření VO
na pozemcích parc. č. 604 (ostatní plocha), parc. č. 644 (ostatní plocha), parc. č. st. 288/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 287 (zahrada), parc. č. 645 (ostatní plocha), parc. č. 274 (ostatní plocha), parc. č. 300/1 (zahrada), parc. č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 297/1 (zahrada), parc. č. 296/3 (orná půda), parc. č. 296/4 (zahrada), parc. č. 296/5 (zahrada), parc. č. 295/5 (zahrada), parc. č. 292/1 (zahrada), parc. č. 292/3 (ostatní plocha), parc. č. 290/1 (ostatní plocha), parc. č. 290/3 (ostatní plocha), parc. č. 290/2 (ostatní plocha), parc. č. st. 247/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 246 (zahrada) a parc. č. 270 (zahrada)
v katastrálním území Dolní Nětčice.
(dále jen „stavba“).
Č.j. MU/21465/2022/SÚ-UŘO1 str. 2

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 17. 10. 2022 18:36