Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

VODNÍ NÁDRŽ POD SKALKOU - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBN

Obor Právní, finanční, překladatelské, pojišťovnické, poradenské a jiné služby
Cena 100 000,00 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na služby
Evidenční číslo
Uzávěrka 7. 01. 2022 12:00
Termín realizace 1. 4. 2022 - 31. 10. 2022
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru Stavebníka. Požadovaný rozsah prací: je specifikován v přiloženém návrhu příkazní smlouvy (viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Předmětem stavby je výstavba nové průtočné vodní nádrže se zemní homogenní hrází a přeložka polní cesty. SO 01 – Zemní hráz SO 02 – Výpustný objekt SO 03 – Bezpečnostní přeliv SO 04 – Zátopa nádrže SO 05 – Přeložení polní cesty SO 06 – Vegetační úpravy Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „VODNÍ NÁDRŽ POD SKALKOU“ zpracované společností VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, IČ: 269 54 834, ověřil Ing. Bořek Dvořák, ČKAIT 1001375, která je přílohou této veřejné zakázky. Na projekt byla poskytnuta dotace z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“
Přílohy
Zpět do archivu